Zaproszenie do udziału w postepowaniu ofertowym: Usługa B+R w ramach stworzenia prototypu urządzenia – Mata Pomiarowo Masująca (MPM)

załącznik 1 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami word
załącznik 2 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami pdf
załącznik 3 wzór umowy warunkowej word
28.09.2017 załącznik 3 wzór umowy warunkowej pdf

 

6.10.2017 Informacja o wyborze wykonawcy :

Informacja o wyniku postępowania numer 01/09/2017 z dnia 28.09.2017r.

Na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa

GMTO Joanna Wapińska

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego prowadzonego przez:

Firma Handlowa "GMTO" Joanna Wapińska

Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

NIP: 8133217168, REGON: 180877373,

Którego przedmiotem jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej - opracowanie i przygotowanie w fazie prototypu modelu urządzenia mającego możliwości badania nacisku poszczególnych punktów ludzkiego ciała- przygotowany prototyp ma za zadanie weryfikacje koncepcji badania naprężenia i stopnia nacisku poszczególnych obszarów ciała na matę.

Informujemy, że w dniu 06.10.2017 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie,

Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki

Ul. Kijowska 14

30-079 Kraków

 

22.03.2018 Informacja i promocja

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub zrestartuj hasło