Na mocy ustawy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas F.H. GMTO Joanna Wapińska 35-103 Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 16, tel.510672976 e-mail: sklep@gmto.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie przesłane drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: sklep@gmto.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 11PLN (koszt odsyłki pocztą polską)

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwrot przyjmiemy wtedy, gdy:

Produkt nie nosi śladów użycia, ani nie został w żaden sposób uszkodzony
Produkt nie był kopiowany
Produkt będzie kompletny
Do produktu zostanie dołączony dowód zakupu
Konsument zgłosi zwrot w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu
Konsument zwróci produkt nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia odstąpienia
Przesyłka zwrotna będzie dostarczona do nas na koszt Klienta i nie będzie przesyłką za pobraniem (w takim przypadku przesyłka nie zostanie odebrana)
Koszt odesłania towarów w przypadku rezygnacji z zakupu ponosi kupujący

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:

dotyczących nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania (folii lub plomb gwarancyjnych)
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub zrestartuj hasło